Запис Детальніше

Біологічні роль поліненасичених жирних кислот (Ω-3 І Ω-6) та особливості їх визначення у прісноводних молюсків

Zhytomyr State University Library

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/18325/
 
Title Біологічні роль поліненасичених жирних кислот (Ω-3 І Ω-6) та особливості їх визначення у прісноводних молюсків
 
Creator Киричук, Г. Є.
Данилюк, М. С.
 
Subject QK Botany
 
Description Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), які не синтезуються в організмах людей і тварин, у тому числі і молюсків, відіграють важливу роль у процесах їх життєдіяльності.
 
Publisher Донецьк: Вид-во «Ноулидж»
 
Date 2014
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/18325/1/FARB_book.pdf
Киричук, Г. Є. and Данилюк, М. С. (2014) Біологічні роль поліненасичених жирних кислот (Ω-3 І Ω-6) та особливості їх визначення у прісноводних молюсків. «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. pp. 149-150.