Запис Детальніше

Формування компетентності з безпеки життєдіяльності Майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці

Zhytomyr State University Library

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/18359/
 
Title Формування компетентності з безпеки життєдіяльності
Майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці
 
Creator Кобилянська, І. М.
 
Subject L Education (General)
 
Description АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 
Date 2015
 
Type Thesis
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/18359/1/avt_Kobylyanska.pdf
Кобилянська, І. М. (2015) Формування компетентності з безпеки життєдіяльності Майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.