Запис Детальніше

Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів. 19.00.10 – Організаційна психологія. Економічна психологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів. 19.00.10 – Організаційна психологія. Економічна психологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
Creator Коцюк, Юрій
 
Subject Організаційна психологія. Економічна психологія.
Психологія
 
Description Коцюк Ю.А. Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10. – Організаційна психологія. Економічна психологія. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Київ, 2009.
Дисертаційне дослідження присвячене вивченню поняття психологічного комфорту менеджерів, що активно використовують у своїй діяльності інформаційні системи; впливу криптографії на формування психологічного комфорту менеджерів. Систематизовано та узагальнено сукупність поглядів на поняття психологічного комфорту. Запропоновано авторське визначення поняття психологічного комфорту менеджера у його професійній діяльності. Вивчено і узагальнено погляди науковців щодо впливу психологічного комфорту особистості на ефективність праці. Встановлено існування помірного позитивного статистично достовірного зв’язку між рівнем психологічного комфорту менеджерів, що активно використовують інформаційні системи, та наявними у них знаннями з криптографії.
 
Publisher Видавництво Національного університету “Острозька академія”
 
Date 2009-05-12
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Identifier http://eprints.oa.edu.ua/117/1/aref.pdf
Коцюк, Юрій (2009) Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів. 19.00.10 – Організаційна психологія. Економічна психологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.
 
Relation http://eprints.oa.edu.ua/117/