Запис Детальніше

Запозичення з української мови в польській дієслівній лексиці

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Запозичення з української мови в польській дієслівній лексиці
 
Creator Совтис, Н.М.
 
Subject Лінгвістика. Мовознавство
Навчальні матеріали та презентації
 
Description У статті досліджуються українські лексичні запозичення в польській дієслівній лексиці. Аналізується етимологія назв, час фіксації в польській мові. Звертається увага на особливості та специфіку функціонування запозичень у польській та українській мовах. Досліджується адаптація
українізмів до норм польської літературної мови.
 
Publisher Видавництво Національного університету "Острозька академія"
 
Date 2010
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Identifier http://eprints.oa.edu.ua/279/1/14_10_3.pdf
Совтис, Н.М. (2010) Запозичення з української мови в польській дієслівній лексиці. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. с. 191-197.
 
Relation http://eprints.oa.edu.ua/279/