Запис Детальніше

Геохімічні особливості ґрунтових вод Яворівщини (південно-західна частина Волино-Подільської плити)

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Геохімічні особливості ґрунтових вод Яворівщини (південно-західна частина Волино-Подільської плити)
 
Creator Паньків, Р.
Колодій, В.
Хованець, Ю,
Майкут, О.
Сахнюк, І.
Кость, М.
Козак, Р.
Березовський, І.
Пальчикова, О.
 
Subject Геохімія
 
Description Упродовж семи сезонів (2005–2008 рр.) у 70 зразках криничних вод Яворівщини було визначено макро і мікросклад (зокрема К⁺, NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, Si, Fe, F⁻ ), розчинений кисень, перманганатну окиснюваність, хімічну потребу в кисні та феноли. Води 90 % криниць суттєво забруднені компонентами, вмісти яких у кілька разів
перевищують гранично допустиму концентрацію для питних вод, тому ці води непридатні для пиття. Найбільше води забруднені калієм (6 криниць), нітратами (6 криниць) і розчиненими органічними речовинами (6 криниць).
Over the time of seven seasons (between 2005 and 2008), we have defined the macro and microcomposition (К⁺ , NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, Si, Fe, F⁻ and phenols in particular), dissolved oxygen, permanganate oxidizability, chemical need for oxygen for 70 samples from water wells of the Yavoriv region. We have determined hydrogeochemical features of ground-water deposits and have studied a relationship between ground and surface
water inflows.
 
Date 2014-04-08T06:05:09Z
2014-04-08T06:05:09Z
2010
 
Type Article
 
Identifier Геохімічні особливості ґрунтових вод Яворівщини (південно-західна частина Волино-Подільської плити) / Р. Паньків, В. Колодій, Ю. Хованець, О. Майкут, І. Сахнюк, М. Кость, Р. Козак, І. Березовський, О. Пальчикова // Геологія і геохімія горючих копалин. — 2010. — № 1 (150). — С. 69-85. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
0869-0774
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59383
551.495:543.3:628.191
 
Language uk
 
Relation Геологія і геохімія горючих копалин
 
Publisher Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України