Запис Детальніше

Клініко-біологічні особливості перебігу раку молочної залози у хворих похилого віку

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Клініко-біологічні особливості перебігу раку молочної залози у хворих похилого віку
 
Creator Грибач, С.М.
Бородай, Н.Б.
Чехун, В.Ф.
 
Subject Обзор
 
Description Наведено огляд літератури щодо клінічних та біологічних особливостей раку молочної залози у хворих похилого віку. Показано роль метаболічного
синдрому для перебігу та прогнозу захворювання. Проаналізовано методи
лікування та виживаність цього контингенту хворих. Ключові слова: рак молочної
залози, похилий вік, клінічні
та біологічні особливості,
метаболічний синдром.
The literature of the clinical characteristics
and biological features of tumors in elderly patients with
breast cancer (BC) is reviewed. The relevance of role of
metabolic syndrome for current and prognosis of BC is
shown. The methods of these patient treatmets and survival
were analyzed also.
Key words: breast cancer, elderly patients, clinical
and biological features, metabolic syndrome.
 
Date 2014-04-08T12:58:29Z
2014-04-08T12:58:29Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Клініко-біологічні особливості перебігу раку молочної залози у хворих похилого віку / С.М. Грибач, Н.В. Бородай, В.Ф. Чехун // Онкологія. — 2011. — Т. 13, № 4. — С. 260-265. — Бібліогр.: 73 назв. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59426
 
Language uk
 
Relation Онкологія
 
Publisher Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького