Запис Детальніше

20-річчя Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title 20-річчя Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
 
Creator Максимчук, В.Ю.
Сапужак, О.Я.
 
Description Висвітлено найважливіші результати фундаментальних та прикладних досліджень в галузі
геофізики, отримані науковцями Карпатського відділення ІГФ впродовж 1991-2011 рр.
Освещено основные результаты фундаментальных и прикладных исследований в области
геофизики, полученные в Карпатском отделение ИГФ в 1991-2011 гг.
The main results of fundamental and applied investigations in the field of geophysical studies, which
were drawn in the Carpathian Branch of IGPH during 1991 – 2011 yrs. are reported.
 
Date 2014-04-08T15:42:22Z
2014-04-08T15:42:22Z
2011
 
Type Article
 
Identifier 20-Річчя Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України / В.Ю. Максимчук, О.Я. Сапужак // Геодинаміка. — 2011. — № 2 (11). — С. 7-10. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59434
528.22
 
Language uk