Запис Детальніше

3D магнітне моделювання перспективних на алмазоносність структур Інгульського мегаблоку Українського щита

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title 3D магнітне моделювання перспективних на алмазоносність структур Інгульського мегаблоку Українського щита
 
Creator Бакаржієва, М.І
Сікан, Т.О.
 
Description Розглянуто локальні геомагнітні критерії областей кімберлітового і лампроїтового магматизму.
Теоретична магнітна модель кімберлітової (лампроїтової) трубки дозволяє оцінити характер магнітного
поля від усієї трубки або її окремих складових частин. Розроблено 3D магнітні моделі Зеленогайської,
Грузької і Щорсівської ділянок в межах Інгульського мегаблоку Українського щита.
Рассмотрены локальне геомагнитные критерии областей кимберлитового и лампроитового
магматизма. Теоретическая магнитная модель кимберлитовой (лампроитовой) трубки позволяет оценить
характер магнитного поля от всей трубки или ее отдельных составных частей. Разработаны 3D
магнитные модели Зеленогайского, Грузского и Щорсовсого участков в пределах Ингульского мегаблока
Украинского щита.
Local geomagnetic criteria of the kimberlite and lamproite areas are considered. Theoretical magnetic
model of the kimberlite (lamproite) pipe is presented. Magnetic field of the pipe or of its separate components is
calculated. 3D magnetic models of the Zeleniy Gay, Gruzsk and Shchorsov areas of the Ingul geoblock of the
Ukrainian Shield are developed.
 
Date 2014-04-08T16:23:02Z
2014-04-08T16:23:02Z
2011
 
Type Article
 
Identifier 3D магнітне моделювання перспективних на алмазоносність структур Інгульського мегаблоку Українського щита / М.І.Бакаржієва, Т.О.Сікан // Геодинаміка. — 2011. — № 2 (11). — С. 27-29. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59441
550.382, 553.81
 
Language uk