Запис Детальніше

Літологічні особливості уламкових порід палеоцену північно-західного шельфу Чорного моря

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Літологічні особливості уламкових порід палеоцену північно-західного шельфу Чорного моря
 
Creator Цихоцька, Н.Н.
Клюшина, Г.В.
 
Subject Проблеми сучасного осадконакопичення та геоекології
 
Description Наведено результати детальних літологічних досліджень палеоценових відкладів північно-західної частини шельфу Чорного моря. Охарактеризовано мінеральний склад уламкових порід, їх морфологічні і структурні особливості.
Представлены результаты детальных комплексных литологических исследований палеоценовых отложений северо-западной части шельфа Черного моря. Охарактеризованы минеральный состав обломочных пород, их морфологические и структурные особенности.
The results of the detailed lithological research of Paleocene deposits of north-western shelf of the Black sea on a complex
methodical basis are represented. Mineral compositions, morphological and structural features of detrital component have
been identified.
 
Date 2014-04-08T16:26:29Z
2014-04-08T16:26:29Z
2010
 
Type Article
 
Identifier Літологічні особливості уламкових порід палеоцену північно-західного шельфу Чорного моря / Н.Н. Цихоцька, Г.В. Клюшина // Зб. наук. пр. Інституту геологічних наук НАН України. — 2010. — Вип. 3. — С. 227-231. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
XXXX-0025
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59444
551.311.6:(552.122:549):(551.351.2:551.781.3):553.98.04](2 62.5-16)
 
Language uk
 
Relation Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України
 
Publisher Інститут геологічних наук НАН України