Запис Детальніше

Геофізичні дослідження та створення геоінформаційної моделі інкерманських штолень з метою локалізації скупчень боєприпасів часів Другої Світової війни

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Геофізичні дослідження та створення геоінформаційної моделі інкерманських штолень з метою локалізації скупчень боєприпасів часів Другої Світової війни
 
Creator Бондар, К.М.
Дараган, М.М.
 
Description Представлено результати комплексних робіт, спрямованих на знаходження скупчень
вибухонебезпечних речовин в Інкерманських штольнях, які використовувалися як військові сховища і
були підірвані радянськими військами при відступу з Севастополя наприкінці червня 1942 р.
Представлено результаты комплексных работ, направленных на поиск скоплений взрывоопасных
веществ в Инкерманских штольнях, которые использовались как военные склады и были взорваны
советскими войсками при отступлении из Севастополя в конце июня 1942 г.
We represent the results of complex investigations aimed at searching for volatile amunition in Inkerman
adits, which were used as military stores and were blown up by soviet forces before withdrawal from Sevastopol
at the end of June 1942.
 
Date 2014-04-08T16:24:05Z
2014-04-08T16:24:05Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Геофізичні дослідження та створення геоінформаційної моделі інкерманських штолень з метою локалізації скупчень боєприпасів часів Другої Світової війни / К.М. Бондар, М.М. Дараган // Геодинаміка. — 2011. — № 2 (11). — С. 30-31. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59442
550.389+528.4
 
Language uk