Запис Детальніше

Важливе започаткування

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Важливе започаткування
 
Creator Топчієв, О.Г.
 
Subject Рецензії, огляди
 
Description Інститут географії НАН України започаткував новий збірник наукових праць під назвою “Проблеми
суспільної географії” за загальною редакцією завідувача відділу суспільно-географічних досліджень
Інституту доктора географічних наук Г.П. Підгрушного. Вже вийшли друком два випуски, що мають
тематично-проблемний характер: вип. 1 – “Територіальна організація суспільства: розуміння категорії”
(2010 р.); вип. 2 – “Приграничные территории: методологические подходы и опыт исследования»
(2010 г.). Збірники містять матеріали сесії суспільно-географічного семінару при Інституті (перший
випуск) та спільного проекту “Українсько-російсько-білоруське співробітництво як інструмент розвитку
транскордонного регіону”.
 
Date 2014-04-09T09:04:13Z
2014-04-09T09:04:13Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Важливе започаткування / О. Г.  Топчієв // Український географічний журнал. — 2011. — № 4. — С. 63-64. — укр.
1561-4980
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59565
 
Language uk
 
Relation Український географічний журнал
 
Publisher Інститут географії НАН України