Запис Детальніше

Деякі проблеми політичної участі громадян в умовах демократичного транзиту

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Деякі проблеми політичної участі громадян в умовах демократичного транзиту
 
Creator Ботников, В.
Троценко, В.
 
Subject Проблеми методології
 
Description Складність термінологічної визначеності основних понять, пов’язаних з поведінкою людини у сфері політико-владних відносин, нечітка їх диференціація потребує з’ясування місця політичної участі серед інших категорій політичної активності. Пропонується авторське бачення предметного поля поняття „політична участь”. Здійснюється політологічний аналіз деяких процесів і тенденцій участі громадян України у сфері суспільно-політичних відносин.
 
Date 2014-04-09T15:54:46Z
2014-04-09T15:54:46Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Деякі проблеми політичної участі громадян в умовах демократичного транзиту / В. Бортников, В. Троценко // Політичний менеджмент. — 2009. — № 1(34). — С. 3-15 — Бібліогр.: 15 назв. — укр.
2078-1873
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59648
 
Language uk
 
Relation Політичний менеджмент
 
Publisher Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України