Запис Детальніше

Суспільна трансформація і проблема омолодження політикуму

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Суспільна трансформація і проблема омолодження політикуму
 
Creator Піддубчак, О.
 
Subject Політичні інститути і процеси
 
Description У статті розглядається проблема омолодження політикуму в умовах суспільної трансформації і переходу України до пропорційної системи виборів народних депутатів України (2006 – 2007 роки). На основі розгляду українського законодавства, демографічної статистики і даних соціально-психологічних
досліджень аналізується вплив суспільної трансформації на процеси соціалізації молоді і пропонується авторський підхід до проблеми омолодження української політико-владної еліти.
 
Date 2014-04-09T16:08:06Z
2014-04-09T16:08:06Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Суспільна трансформація і проблема омолодження політикуму / О. Піддубчак // Політичний менеджмент. — 2009. — № 1(34). — С. 55-63. — Бібліогр.: 28 назв. — укр.
2078-1873
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59654
 
Language uk
 
Relation Політичний менеджмент
 
Publisher Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України