Запис Детальніше

Етнонаціональні проблеми русинства в контексті мовно-політичних конфліктів

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Етнонаціональні проблеми русинства в контексті мовно-політичних конфліктів
 
Creator Савойська, С.
 
Subject Етнополітологія
 
Description Розглянувши етнонаціональні проблеми русинства, автор дійшла висновку, що вимоги русинів – етнічних українців, які користуються одним із західних діалектів української мови, – підігріваються деякими як внутрішніми, так і зовнішніми політичними силами, котрі спрямовують свої зусилля на розкол української держави та її дезінтеграцію.
 
Date 2014-04-09T16:09:36Z
2014-04-09T16:09:36Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Етнонаціональні проблеми русинства в контексті мовно-політичних конфліктів / С. Савойська // Політичний менеджмент. — 2009. — № 1(34). — С. 64-71. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.
2078-1873
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59655
 
Language uk
 
Relation Політичний менеджмент
 
Publisher Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України