Запис Детальніше

Громадянське суспільство як суб’єкт впливу на воєнно-політичні рішення

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Громадянське суспільство як суб’єкт впливу на воєнно-політичні рішення
 
Creator Дереко, В.
 
Subject Громадянське суспільство
 
Description Утвердження в Україні громадянського суспільства як інституту розвиненої демократії передбачає його широку участь у процесі ухвалення та практичної реалізації політичних рішень, у тому числі і воєнно-політичного характеру.
 
Date 2014-04-09T16:10:43Z
2014-04-09T16:10:43Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Громадянське суспільство як суб’єкт впливу на воєнно-політичні рішення / В. Дереко // Політичний менеджмент. — 2009. — № 1(34). — С. 72-78. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
2078-1873
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59656
 
Language uk
 
Relation Політичний менеджмент
 
Publisher Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України