Запис Детальніше

Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії
 
Creator Боринська, О.
 
Subject Громадянське суспільство
 
Description У статті розглядається діяльність міжнародних неурядових
організацій у сфері дотримання основних прав людини, зокрема,
їх боротьба за забезпечення прозорості і чесності виборчих
процесів. Важко переоцінити значення діяльності цих організацій
на теренах колишнього СРСР, іх допомогу у впровадженні
демократичних цінностей.
 
Date 2014-04-09T15:52:24Z
2014-04-09T15:52:24Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії / О. Боринська // Політичний менеджмент. — 2009. — № 1(34). — С. 79-86. — Бібліогр.: 22 назв. — укр.
2078-1873
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59647
 
Language uk
 
Relation Політичний менеджмент
 
Publisher Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України