Запис Детальніше

Роль виховної функції права та правового виховання у формуванні особистості

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Роль виховної функції права та правового виховання у формуванні особистості
 
Creator Пильгун, Н.В.
 
Subject Теорія держави і права
 
Description Досліджуються теоретичні питання та практичні аспекти розуміння виховної функції права та правового виховання. Значна увага приділяється правосвідомості особи та правовій культурі суспільства, де найважливішим ціннісним критерієм є мораль та право.
Исследуются теоретические вопросы и практические аспекты понимания воспитательной функции права и правового воспитания. Большое внимание уделяется правосознанию личности и правовой культуре общества, где главным ценностным критерием есть мораль и право.
The scientific researching of theoretical and practical aspects of educational function of
right. Significant attention is alloted for law conciseness and legal culture of society, where
essential values are moral and right.
 
Date 2014-04-09T09:58:09Z
2014-04-09T09:58:09Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Роль виховної функції права та правового виховання у формуванні особистості / Н.В. Пильгун // Держава і право. — 2012. — Вип. 55. — С. 36-41. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
1563-3349
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59576
 
Language uk
 
Relation Держава і право
 
Publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України