Запис Детальніше

Юридичні факти у механізмі реалізації права людини на освіту

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Юридичні факти у механізмі реалізації права людини на освіту
 
Creator Мельничук, О.Ф.
 
Subject Теорія держави і права
 
Description З’ясовується сутність і роль юридичних фактів у механізмі реалізації права людини на освіту. Зосереджується увага на їхніх видах та особливостях юридичного складу.
В статье выясняется сущность и роль юридических фактов в механизме реализации права человека на образование. Концентрируется внимание на их видах и особенностях юридического состава.
The article essence and the role of legal facts in the mechanism of the human right to education. Focusing attention on their forms and features of the law.
 
Date 2014-04-09T09:59:04Z
2014-04-09T09:59:04Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Юридичні факти у механізмі реалізації права людини на освіту / О.Ф. Мельничук // Держава і право. — 2012. — Вип. 55. — С. 42-47. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
1563-3349
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59577
 
Language uk
 
Relation Держава і право
 
Publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України