Запис Детальніше

Фактичний склад: поняття, зміст і критерії класифікації

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фактичний склад: поняття, зміст і критерії класифікації
 
Creator Гордєєв, В.В.
 
Subject Теорія держави і права
 
Description Досліджено теоретичні погляди на поняття та зміст фактичного складу, з’ясовано підстави класифікації фактичних складів, визначено основні їхні види, які утворилися внаслідок такої класифікації.
Исследованы теоретические взгляды на понятие и содержание фактического состава, выяснено основания классификации фактических составов, определены основные их виды, которые образовались в результате такой классификации.
This article determines with the theoretical views on the concept and content of the actual composition, found reason for it’s classification actual stores, the main types, which emerged from this classification.
 
Date 2014-04-09T09:17:12Z
2014-04-09T09:17:12Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Фактичний склад: поняття, зміст і критерії класифікації. / В.В. Гордєєв // Держава і право. — 2012. — Вип. 55. — С. 48-54. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.
1563-3349
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59567
 
Language uk
 
Relation Держава і право
 
Publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України