Запис Детальніше

Ультразвукові дослідження та визначення простатичного специфічного антигену в діагностиці раку передміхурової залози

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ультразвукові дослідження та визначення простатичного специфічного антигену в діагностиці раку передміхурової залози
 
Creator Щербіна, О.В.
Сакало, В.С.
Динник, О.Б.
 
Subject Лекция
 
Description Розглянуто роль простатичного специфічного антигену та його
додаткових показників, трансректального ультразвукового дослідження
в режимі сірої шкали, кольорового допплерівського картування, енергетичного допплерівського картування, ехоконтрастної ангіографії, імпульсної
допплерографії в діагностиці раку передміхурової залози і екстракапсулярного розповсюдження пухлини. Розглянуто роль ультразвукового наведення в пункційній біопсії простати. Ключові слова: рак
передміхурової залози,
простатичний специфічний
антиген, трансректальне
ультразвукове дослідження,
кольорове допплерівське
картування, енергетичне
допплерівське картування,
ехоконтрастна ангіографія,
імпульсна допплерографія.
In a lecture are considered the role of prostatespecific
antigen and derivates, gray scale TRUS, color
Doppler mapping, Power Doppler, echocontrast angiography,
pulse Doppler in diagnosis of prostate cancer and
extracapsular spread of tumour. The role of the ultraso nic
aiming in the punction biopsy of prostate is considered.
Key Words: prostate cancer, prostate-specific
antigen, transrectal ultrasound (TRUS), color
Doppler mapping, Power Doppler, echocontrast
angiography, pulse Doppler.
 
Date 2014-04-09T13:45:41Z
2014-04-09T13:45:41Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Ультразвукові дослідження та визначення простатичного специфічного антигену в діагностиці раку передміхурової залози / О.В. Щербіна, В.С. Сакало, О.Б. Динник // Онкологія. — 2011. — Т.13, № 4. — С. 320-326. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59621
 
Language uk
 
Relation Онкологія
 
Publisher Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького