Запис Детальніше

Аспекти застосування та діагностична значущість ОФЕКТ/КТ при патології кістково-суглобового апарату

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аспекти застосування та діагностична значущість ОФЕКТ/КТ при патології кістково-суглобового апарату
 
Creator Кундін, В.Ю.
Сатир, М.В.
 
Subject Лекция
 
Description роботі розглянуто можливості, переваги та аспекти клінічного
застосування суміщеної технології однофотонної емісійної комп’ютерної
томографії/комп’ютерної томографії (рентгенівської) (ОФЕКТ/КТ), коротко викладено передумови її створення та історію вдосконалення. Основну увагу приділено дослідженням кістково-суглобового апарату, описано
клінічне застосування та порівняння різних режимів остеосцинтиграфії,
включаючи ОФЕКТ/КТ. Також у роботі висвітлено та обґрунтовано унікальні можливості ОФЕКТ/КТ для точного визначення природи уражень
кістково-суглобового апарату. Ключові слова: радіонуклідна
діагностика, однофотонна
емісійна комп’ютерна
томографія, суміщення
діагностичних зображень,
кістково-суглобовий апарат.
Abilities, advantages and clinical using aspects
of integrated SPECT with computer tomography (SPECT/
CT) were examined in this report. The background of
creation and history of improvement is state briefly here.
The main attention devoted to examinations of the bone
and joint system, described clinical use and comparison
different regimes of the bone scintigraphy including
SPECT/CT. It is covered and founded the unique abilities
SPECT/CT for precise determination of the nature bone
and joint lesions.
Key Words: nuclear medicine, single photo
emission tomography, fusion diagnostic imaging,
bone and joint system.
 
Date 2014-04-09T13:46:05Z
2014-04-09T13:46:05Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Аспекти застосування та діагностична значущість ОФЕКТ/КТ при патології кістково-суглобового апарату / В.Ю. Кундін, М.В. Сатир // Онкологія. — 2011. — Т.13, № 4. — С. 327-331. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59623
 
Language uk
 
Relation Онкологія
 
Publisher Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького