Запис Детальніше

Вплив змінних магнітних полів та акустичної вібрації на перебіг модельного пухлинного процесу

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив змінних магнітних полів та акустичної вібрації на перебіг модельного пухлинного процесу
 
Creator Райченко, О.І.
Мосієнко, В.С.
Яніш, Ю.В.
Дерев’янко, О.В.
Дерев’янко, О.В.
Черненко, Л.І.
Карнаушенко, О.В.
 
Subject Краткое сообщение
 
Description Досліджено сумісний вплив змінного магнітного поля (ЗМП) і акустичного сигналу різної інтенсивності та експозиції на перебіг перещепленого лімфолейкозу L1210 у мишей. Показано, що вплив ЗМП (0,4; 8,2;
15,0 та 35,0 мТл) при 1; 2 та 30 хв експозиції як окремо, так і разом з акустичним сигналом потужністю 40 Дб (тип сигналу — «білий шум») прискорювали розвиток процесу та скорочували середню тривалість життя тварин. Одержані результати доцільно враховувати при гігієнічному
нормуванні досліджених чинників на виробництві та на транспорті, а також при лікуванні пацієнтів з пухлинною хворобою. Ключові слова: змінне магнітне
поле, акустичний вплив,
лімфолейкоз L1210, тривалість
життя.
The combined action of a variable magne tic field
(МF) and acoustic signal of various intensity and exposure
time in overrunning of mice lymphatic leukemia L1210 is
investigated. It is shown that in an outcome of influence of
a MF with a various induction (0.4 mTl, 8.2 mTl, 15 mTl,
and 35 mTl) during 1; 2 and 30 minutes exposition both
separately and together with an acoustic signal by a potency
of 40 Db (signal type —«the white noise») the process rate
accelerated and the median life span of mice are reduced.
These experimental data are necessary to take into account
as the harmful factor in industry and on transport and in the
treatment of tumor disease.
Key Words: variable magnetic fields, acoustic
influence, lymphatic leukemia L1210, life span.
 
Date 2014-04-09T13:45:54Z
2014-04-09T13:45:54Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Вплив змінних магнітних полів та акустичної вібрації на перебіг модельного пухлинного процесу / О.І. Райченко, В.С. Мосієнко, Ю.В. Яніш, О.В. Дерев’янко, О.В. Дерев’янко, Л.І. Черненко, О.В. Карнаушенко // Онкологія. — 2011. — Т.13, № 4. — С. 335-337. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59622
 
Language uk
 
Relation Онкологія
 
Publisher Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького