Запис Детальніше

Конституційно-правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування в Україні

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Конституційно-правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування в Україні
 
Creator Падалко, Г.В.
 
Subject Конституційне право
 
Description Розглядаються концептуальні проблеми становлення та реалізації конституційно-правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування. Сформульовані авторські пропозиції щодо вдосконалення організації служби в органах місцевого самоврядування та напрямів її конституційно-правового забезпечення.
Рассматриваются концептуальные проблемы становления и реализации конституционно-правового статуса должностных лиц местного самоуправления. Сформулированы авторские предложения по усовершенствованию организации службы в органах местного самоуправления и направлений её конституционно-правового обеспечения.
In article conceptual problems of formation and realization constitutional and legal status officials of local selfgovernment are considered. The author proposes certain measures for improvement of organization of service in local selfgovernment bodies and means of appropriate provisions in constitution law.
 
Date 2014-04-09T13:40:32Z
2014-04-09T13:40:32Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Конституційно-правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування в Україні / Г.В. Падалко // Держава і право. — 2012. — Вип. 55. — С. 184-190. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.
1563-3349
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59617
 
Language uk
 
Relation Держава і право
 
Publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України