Запис Детальніше

Кількісні характеристики політичного Інтернет-простору України

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Кількісні характеристики політичного Інтернет-простору України
 
Creator Табакова, М.
 
Subject Інформаційне суспільство
 
Description У статті розглядаються проблеми становлення і розвитку політичної Інтернет-комунікації в Україні. Одержано кількісні характеристики українських політичних Інтернет-ресурсів за каталогами UA-портал. Оцінюється ступінь проникнення
політичної комунікації в Інтернет-простір України.
 
Date 2014-04-09T15:56:35Z
2014-04-09T15:56:35Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Кількісні характеристики політичного Інтернет-простору України / М. Табакова // Політичний менеджмент. — 2009. — № 1(34). — С. 87-94. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
2078-1873
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59649
 
Language uk
 
Relation Політичний менеджмент
 
Publisher Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України