Запис Детальніше

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕДИЧНОГО ВНЗ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЛЬНО-РОЗПОВСЮДЖУВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕДИЧНОГО ВНЗ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЛЬНО-РОЗПОВСЮДЖУВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ


 
Creator Semenets, Andrii V.
Kovalok, Volodymyr Yu.
 
Subject медична освіта, програмне забезпечення з відкритим кодом, прикладне програмне забезпечення, інформаційна система, система керування контентом, система дистанційної освіти, віртуалізація


 
Description Проаналізовано роль інформаційних технологій в навчальному процесі медичного ВНЗ на прикладі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського. Запропоновано концепцію побудови інформаційної інфраструктури медичного (фармацевтичного) ВНЗ, що ґрунтується на максимальному використанні вільно-розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом. Наведено перелік системного, прикладного та спеціалізованого вільно-розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом. Продемонстровано можливості застосування вільно-розповсюджуваного ПЗ в галузі охорони здоров’я та медичної освіти. Показано переваги використання технологій віртуалізації апаратного забезпечення та застосування платформо-незалежних веб-додатків. В якості прикладу наведено процес розгортання комплексу веб-додатків у новоствореному мережевому кластері ТДМУ.

Проанализирована роль информационных технологий в учебном процессе медицинского ВУЗа на примере Тернопольского государственного медицинского университета им. И. Я. Горбачевского. Предложен подход к построению информационной инфраструктуры медицинского (фармацевтического) ВУЗа, основанный на максимальном использовании свободно-распространяемого ПО с открытым кодом. Приведен перечень системного, прикладного и специализированного свободно-распространяемого ПО с открытым кодом. Продемонстрированы возможности применения свободно-распространяемого ПО в сфере здравоохранения и медицинского образования. Показаны преимущества использования технологий виртуализации аппаратного обеспечения и применения платформно-независимых веб-приложений. В качестве примера приведен процесс развертывания комплекса веб-приложений в новом сетевом кластере ТГМУ.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Date 2014-05-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1044
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 41, No 3 (2014); 277-288
Информационные технологии и средства обучения; Vol 41, No 3 (2014); 277-288
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 41, No 3 (2014); 277-288
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 41, No 3 (2014); 277-288
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1044/811
 
Rights Copyright (c) 2014 Andrii V. Semenets, Volodymyr Yu. Kovalok
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0