Запис Детальніше

Інституційний репозитарій Наукової бібліотеки НУДПСУ

Переглянути архів Інформація
 

Metadata

 
Поле Співвідношення
 
Title Некоторые аспекты использования опыта Японии при подготовке кадров для налоговой службы Украины
 
Names Журавський В.Л.
Zhuravsky V.L.
Date Issued 1999 (iso8601)
Abstract Стаття присвячена дослідженню проблем становлення і розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів податкової служби України. Досліджено досвід підготовки фахівців для податкової служби в Японії та запропоновано шляхи його впровадження в Україні. The article is devoted to the problems of formation and development of training, retraining and advanced training Tax Service of Ukraine. The experience of training for tax authorities in Japan and the ways of its implementation in Ukraine.
Genre Article
Topic Податкова служба,
Identifier http://ir.asta.edu.ua/jspui/doc/110