Запис Детальніше

Інституційний репозитарій Наукової бібліотеки НУДПСУ

Переглянути архів Інформація
 

Metadata

 
Поле Співвідношення
 
Title Системний підхід до навчання у процесі підвищення кваліфікації кадрів податкової служби
 
Names Журавський В.Л.
Zhuravsky V.L.
Date Issued 2015-07-06 (iso8601)
Abstract У статті досліджено основні етапи системного підходу до навчання, проаналізовано структуру потреб у навчанні працівників державної податкової служби. Автором виокремлено переваги впровадження системного підходу до навчання у навчальний процес закладів післядипломної освіти. In the article the basic stages of a systematic approach to learning, analyzed the structure of the training needs of the Tax Service. The author singles out the benefits of implementing a systematic approach to learning in the educational process Institutions of postgraduate education.
Genre Article
Topic Підвищення кваліфікації кадрів,
Identifier http://ir.asta.edu.ua/jspui/doc/114