Запис Детальніше

Інституційний репозитарій Наукової бібліотеки НУДПСУ

Переглянути архів Інформація
 

Metadata

 
Поле Співвідношення
 
Title Організаційний аспект визначення оптимальної чисельності територіальних органів Державної фіскальної служби України
 
Names Борейко Н.М., Стародуб Д.М.
Boreyko N.М., Starodub D. M.
Date Issued 2015-07-28 (iso8601)
Abstract У статті досліджено сучасну організацію територіальних органів вітчизняної фіскальної служби, яка сформувалася за адміністративно-територіальним принципом та проблематику визначення оптимальної чисельності територіальних органів Державної фіскальної служби України. Здійснено аналіз штатної чисельності працівників податкових органів та навантаження, яке припадає на одного працівника у регіональному розрізі. Виявлено фактори, що потребують урахування при визначенні оптимальної чисельності територіальних податкових органів, та запропоновано порядок її визначення. This article explores modern organization of territorial bodies of the State Fiscal Service of Ukraine, which was formed according to the administrative-territorial principle and the issues of determining the appropriate number of territorial bodies. The analysis of the staff quantity of tax authorities and the amount of work per employee at the regional level is carried out. The factors that require consideration in determining the appropriate number of local tax authorities is revealed and procedure for determining it is proposed.
Genre Article
Topic Податкові органи;
Identifier http://ir.asta.edu.ua/jspui/doc/149