Запис Детальніше

Суперництво товариств «просвіта» та імені Михайла Качковського за вплив на українців (друга половина XIX – початок XX ст.) (The rivalry of “prosvita” and Kachkovski societies for the influence on the ukrainians (the second half of the 19th – early 20th centuries)

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation https://eprints.oa.edu.ua/7342/
http://journals.tsu.ru/rusin/&journal_page=archive&id=1561
 
Title Суперництво товариств «просвіта» та імені Михайла Качковського за вплив на українців (друга половина XIX – початок XX ст.)
(The rivalry of “prosvita” and Kachkovski societies for the influence on the ukrainians (the second half
of the 19th – early 20th centuries)
 
Creator Трофимович, Володимир
Трофимович, Лілія
 
Subject Історія
 
Description Основою, на якій формувалися в Галичині русофільський та народовський напрямки, було старорусинство. Зародження народовської течії українського національного руху у 60-х рр. ХІХ ст. потягнуло за собою висунення вимог до австрійської влади та польської адміністрації забезпечити рівні права галицьким українцям.
У 1868 р. її представники утворили товариство «Просвіта» – у подальшому наймасовішу організацію українців краю. Створення у 1874 р. Общества им. Михайла Качковского – першої паралельної структури в українському русі – зв’язало його ідеологів із селянством та руською інтелігенцією і водночас поклало початок складному переплетенню взаємин двох товариств, суперництво яких за вплив на українців сприяло піднесенню культурно-просвітнього, економічного та суспільного життя Галичини.
(The Russophilian and Ukrainophilian movements in Galicia were based on the Old
Rusinian ideas. The rise of the Ukrainophilian national movement in the 1860s entailed
the demands for the Austrian authorities and Polish administration to ensure equal
rights for the Galician Ukrainians. In 1868, the representatives of the movement created
the society “Prosvita”, which later became the most mass organization of Ukrainians in
the region. The Society named after Mikhail Kachkovsky, which was formed in 1874,
became the first parallel structure in the Ukrainian national movement and connected
its ideologists with the peasantry and Russian intelligentsia and, at the same time,
initiated a complex relationship between the two societies whose rivalry for the
influence on Ukrainians contributed to the rise of the cultural, educational, economic,
and social life of Galicia.)
 
Date 2017
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
 
Identifier https://eprints.oa.edu.ua/7342/1/The%20rivalry%20of%20_Prosvita_%20and%20Kachkovski%20societies%20for%20the%20influence%20on%20the%20Ukrainians%20%28the%20second%20half%20of%20the%2019th%20-%20.pdf
Трофимович, Володимир та Трофимович, Лілія (2017) Суперництво товариств «просвіта» та імені Михайла Качковського за вплив на українців (друга половина XIX – початок XX ст.) (The rivalry of “prosvita” and Kachkovski societies for the influence on the ukrainians (the second half of the 19th – early 20th centuries). Русин. Международный исторический журнал . (1). с. 177-195. ISSN ISSN 2345-1149 (online); ISSN 1857-2685 (print)