Запис Детальніше

«...To typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: один епістолярний епізод із життя читачки Г. Запольської і письменника Ю. І. Крашевського («...То typmoskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: One Epistolary Episode is from Life o f Reader Gabrieia Zapoiska and Writer Yu. I. Krashevski)

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation https://eprints.oa.edu.ua/7379/
 
Title «...To typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej
dziewczyny»: один епістолярний епізод із життя читачки
Г. Запольської і письменника Ю. І. Крашевського
(«...То typmoskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: One Epistolary Episode is from Life o f Reader Gabrieia Zapoiska and Writer Yu. I. Krashevski)
 
Creator Зелінська, Л. (L. Zeiinska)
 
Subject Літературознавство
 
Description У статті проаналізовано колізію Г. Запольської як читачки роману «Божевільна» Ю. І. Крашевського, котра негативно висловлювалася у листі до прозаїка щодо нового образу жінки\ і в той же час власною біографією та
творами 1880-х років вступала в дискурс емансипації. Для обґрунтування наведено історичний та літературний контекст культури Польщі та РосіїXIX ст.
(The article deals with the collision o f G. Zapoiska who is the reader o f the Yu. Kraszewskiy's novel «Bozhevilna». In her letter to the writer she expressed her negative attitude towards the new image o f a woman. With her own biography and literary activity o f 1880s G. Zapoiska gets involved in the discourse of
emancipation. The historical and literary contexts o f the development o f culture of Poland and Russia in the XIX centuries are examined.)
 
Date 2014
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
 
Identifier https://eprints.oa.edu.ua/7379/1/3.pdf
Зелінська, Л. (L. Zeiinska) (2014) «...To typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: один епістолярний епізод із життя читачки Г. Запольської і письменника Ю. І. Крашевського («...То typmoskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: One Epistolary Episode is from Life o f Reader Gabrieia Zapoiska and Writer Yu. I. Krashevski). Волинь-Житомирщина Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (Вип.25). с. 187-195.