Запис Детальніше

Театральні традиції у київський період творчості Юзефа Коженьовського

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation https://eprints.oa.edu.ua/7380/
 
Title Театральні традиції у київський період творчості
Юзефа Коженьовського
 
Creator Зелінська, Л. (L. Zelinska)
 
Subject Літературознавство
 
Description У статті на тлі історії театральної культури України другої половини XVIII — середини XIX cm. проаналізовано
проблеми подолання естетики класицизму і розвиток реалізму в драматургії Ю. Коженьовського під час
його перебування в Києві.
(The article analyzes problems of overcoming the aesthetics of classicism and development of the realism on the background of the theatrical culture of Ukraine from the second half of the eighteenth century to the middle of the nineteenth century in
the dramatic works of Yu. Kozheniovski during his staying in Kyiv.)
 
Date 2013
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
 
Identifier https://eprints.oa.edu.ua/7380/1/4.pdf
Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2013) Театральні традиції у київський період творчості Юзефа Коженьовського. Київські полоністичні студії, XXII. с. 267-273.