Запис Детальніше

Науково-теоретичні засади побудови механізму комунального кредитування (Scientific and theoretical basis of construction of the mechanism of municipal crediting)

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation https://eprints.oa.edu.ua/7351/
 
Title Науково-теоретичні засади побудови механізму комунального кредитування
(Scientific and theoretical basis of construction of the mechanism of municipal crediting)
 
Creator Пальоха, O. B. (O. Palokha)
 
Subject Економіка
 
Description У статті досліджено погляди науковців на сутність поняття «механізм кредитування», на основі яких надано авторське визначення такого механізму з урахуванням специфічних особливостей комунального кредиту. Побудовано структуру механізму комунального кредитування, до складу якої входять форми забезпечення, принципи, методи, інструменти, важелі та взаємодіючі системи.
(The article investigates the views of scientists on the essence of the notion of «mechanism of crediting». Based on this research the author’s definition of such a mechanism has been given taking into account the specific features of the municipal credit. The structure of the mechanism of the municipal crediting, which consists of forms of provision, principles, methods, tools, levers and interacting systems has been constructed.)
 
Publisher Видавництво Національного університету "Острозька академія"
 
Date 2018-06
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
 
Identifier https://eprints.oa.edu.ua/7351/1/26.pdf
Пальоха, O. B. (O. Palokha) (2018) Науково-теоретичні засади побудови механізму комунального кредитування (Scientific and theoretical basis of construction of the mechanism of municipal crediting). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 147-151. ISSN 2311-5149