Запис Детальніше

Практика антикризового фінансового управління в умовах збитковості економічної діяльності вітчизняних підприємств (Anti-crisis financial management practice in conditions of domestic enterprises unprofitable economic activity)

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation https://eprints.oa.edu.ua/7383/
 
Title Практика антикризового фінансового управління в умовах збитковості економічної діяльності вітчизняних підприємств
(Anti-crisis financial management practice in conditions of domestic enterprises unprofitable economic activity)
 
Creator Письменна, Т. В. (T. Pysmenna)
 
Subject Економіка
 
Description У статті проаналізовано показники збитковості економічної діяльності вітчизняних підприємств за останні роки. Визначено заходи, які призначені забезпечити попередню діагностику загрози банкрутства та фінансове оздоровлення підприємства. З’ясовано основні антикризові інструменти, що реалізуються через кадрову, інноваційну, інвестиційну та маркетингову види політики підприємства. Встановлено ключові вимоги, яким має відповідати підсистема антикризового фінансового управління на підприємстві.
(The indicators of domestic enterprises operating at a loss in the recent years have been analysed. The authors have determined the measures intended to provide preliminary diagnostics of the bankruptcy threat and fi nancial rehabilitation of the enterprise. The main anti-crisis tools have been determined; they are to be implemented through personnel, innovative, investment and marketing types of enterprise policy. The key requirements to the anti-crisis fi nancial management subsystem of the enterprise have been established.)
 
Publisher Видавництво Національного університету "Острозька академія"
 
Date 2018-06
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
 
Identifier https://eprints.oa.edu.ua/7383/1/27.pdf
Письменна, Т. В. (T. Pysmenna) (2018) Практика антикризового фінансового управління в умовах збитковості економічної діяльності вітчизняних підприємств (Anti-crisis financial management practice in conditions of domestic enterprises unprofitable economic activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 152-156. ISSN 2311-5149