Запис Детальніше

Історичний досвід організації самооподаткування на території сучасної української держави (Historical experience of self-taxation organization on the territory of the modern Ukrainian state)

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation https://eprints.oa.edu.ua/7384/
 
Title Історичний досвід організації самооподаткування на території сучасної української держави
(Historical experience of self-taxation organization on the territory of the modern Ukrainian state)
 
Creator Письменний, B. B. (V. Pysmennyi)
 
Subject Економіка
 
Description У статті вивчено історичний досвід організації самооподаткування на території сучасної української держави, платежі якого могли стягуватися у грошовій формі та додатково накладатися на селян як натуральні повинності. Проаналізовано особливості самооподаткування в радянський період, яке проводили без будь-якого плану, його неврегульованість призводила до різних форм стягнення зборів, ігнорувався принцип індивідуальної добровільності, а витрачання коштів було безконтрольним. Визначено бар’єри, які сьогодні гальмують поширення практики самооподаткування в Україні.
(The article deals with the historical experience of self-taxation organization on the territory of the modern Ukrainian state. The taxes under study were collected in cash and additionally imposed on peasants as natural duties. The features of the self-taxation development in the Soviet period were analyzed. It was found that self-taxation was carried out without any plan, its unsettledness led to various forms of collection, the principle of individual voluntariness was ignored, and the spending of funds was uncontrolled. The barriers that today impede the spread of the self-taxation practice in Ukraine are identified.)
 
Publisher Видавництво Національного університету "Острозька академія"
 
Date 2018-06
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
 
Identifier https://eprints.oa.edu.ua/7384/1/28.pdf
Письменний, B. B. (V. Pysmennyi) (2018) Історичний досвід організації самооподаткування на території сучасної української держави (Historical experience of self-taxation organization on the territory of the modern Ukrainian state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 157-161. ISSN 2311-5149