Запис Детальніше

Аналіз результатів здійснення пруденційного нагляду за діяльністю фінансових установ (Analysis of prudential supervision performance results in terms of institutions`s financial activity)

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation https://eprints.oa.edu.ua/7385/
 
Title Аналіз результатів здійснення пруденційного нагляду за діяльністю фінансових установ
(Analysis of prudential supervision performance results in terms of institutions`s financial activity)
 
Creator Ришард, П. (P. Ryszard)
 
Subject Економіка
 
Description У статті розглянуто результати впровадження для управління ризиками фінансових установ пруденційного нагляду, виконано аналіз звітних даних діяльності фінансових установ за видами для нагляду (страхові компанії, кредитні спілки ломбарди, суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення та ін.) в динаміці з 2014 по 2017 рік. Встановлено зміни в індикативних показниках застосування заходів впливу пруденційного нагляду щодо ненадання звітності в терміни, визначені законодавством, за недотримання нормативів, невиконання раніше застосованих заходів впливу.
(The article deals with the results of prudential supervision implementation in terms of financial institutions risk management, the financial institution’s activities reporting data by supervision types (insurance companies, credit unions pawn shops, subjects of non-state pension provision, etc.) in the dynamics from 2014 to 2017 was analyzed. The authors defined the changes in the indicators of influence measures application in terms of prudential supervision on non-reporting in the terms defined by the legislation, for failure to comply with standards, and failure to comply with previously applied influence measures.)
 
Publisher Видавництво Національного університету "Острозька академія"
 
Date 2018-06
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
 
Identifier https://eprints.oa.edu.ua/7385/1/29.pdf
Ришард, П. (P. Ryszard) (2018) Аналіз результатів здійснення пруденційного нагляду за діяльністю фінансових установ (Analysis of prudential supervision performance results in terms of institutions`s financial activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 162-167. ISSN 2311-5149