Запис Детальніше

Індикаторний підхід в оцінюванні стану фінансової безпеки акціонерних товариств (Indicator approach to assessing the state of joint stock companies financial safety)

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation https://eprints.oa.edu.ua/7386/
 
Title Індикаторний підхід в оцінюванні стану фінансової безпеки акціонерних товариств
(Indicator approach to assessing the state of joint stock companies financial safety)
 
Creator Стащук, О. В. (O. Stashchuk)
 
Subject Економіка
 
Description У статті досліджено особливості використання індикаторного підходу у процесі оцінювання стану фінансової безпеки корпоративних структур. Проведено критичний аналіз наявних поглядів науковців на виокремлення найбільш релевантних індикаторів для оцінки стану фінансової безпеки акціонерних товариств. Автором визначено основні переваги та недоліки індикаторного підходу оцінки стану фінансової безпеки акціонерних товариств і запропоновано власне компонування таких показників.
(In the article the peculiarities of the indicator approach in the process of assessing the corporate structures financial security are explored. A critical analysis of the existing scientific attitudes to the identification of the most relevant indicators of the joint stock companies’ financial security assessing has been carried out. The author identifies the main advantages and disadvantages of the indicator approach for assessing joint stock companies’ financial security and proposes the proper layout of such indicators.)
 
Publisher Видавництво Національного університету "Острозька академія"
 
Date 2018-06
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
 
Identifier https://eprints.oa.edu.ua/7386/1/30.pdf
Стащук, О. В. (O. Stashchuk) (2018) Індикаторний підхід в оцінюванні стану фінансової безпеки акціонерних товариств (Indicator approach to assessing the state of joint stock companies financial safety). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 168-173. ISSN 2311-5149