Запис Детальніше

Raising a deaf child in Ukraine : An ecological socio-educational parental survey

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Raising a deaf child in Ukraine : An ecological socio-educational parental survey
 
Creator Kobel, I. H.
Barclay, D.
 
Subject глухота
глухі діти
чуючі батьки
соціокультурний підхід
медико-патологічний підхід
білінгвізм
українська жестова мова
глухие дети
слышащие родители
социокультурный подход
медико-патологический подход
билингвизм
украинский жестовый язык
deafness
deaf children
hearing parents
sociocultural approach
medical-pathological approach
bilingual
Ukrainian Sign Language
376
 
Description Стаття є викладом результатів опитування батьків із ширшого дисертаційного дослідження про життя та проблеми чуючих батьків в Україні, які виховували нечуючих дітей від народження до вступу у перший клас спеціальної школи для глухих або слабочуючих.
Статья является изложением результатов опроса родителей из более широкого диссертационного исследования, целью которого было изучить жизнь и проблемы слышащих родителей воспитывавших неслышащих детей от рождения до поступления в первый класс специальной школы для глухих или слабослышащих.
This article presents a report of the survey results from a broader doctorate study on life and problems of Ukrainian hearing
parents who have raised their deaf or hard of hearing children since birth till enrolling in grade 1 of a special school for children with hearing impairments.
 
Date 2017-12-14T12:08:12Z
2017-12-14T12:08:12Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Kobel, I. H. Raising a deaf child in Ukraine: An ecological socio-educational parental survey / I. H. Kobel, D. Barclay // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 310-314.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17127
 
Language en
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова