Запис Детальніше

Complex methodology analysis of hypertext in computer discourse

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Complex methodology analysis of hypertext in computer discourse
Комплексна методика аналізу гіпертексту в комп’ютерному дискурсі
 
Creator Kotovska, O. V.
 
Subject hypertext
computer discourse
creolese text
linguistic analysis
modeling technique
method of design
гіпертекст
комп’ютерний дискурс
креалізованість тексту
лінгвістичний аналіз
методики моделювання та конструювання
37.016:81:004.38+801.8
 
Description The research objective of this
article is to define the constitution signs of
computer speech; select the basic methods
to research of hypertext in the computer
world; describe the basic features of
genre typologies of hypertext
communication; outline the criteria used
for classify the analysis of hypertext
second and third in the web.
Завдання даної
статті є: визначити консти-
тутивні ознаки комп’ютерного
дискурсу; виокремити основні
методики дослідження гіпертексту в
комп’ютерному світі; описати
основні особливості жанрової
типології гіпертекстової комуні-
кації; окреслити класифікаційні
критерії для аналізу гіпертексту
другого та третього вебу.
 
Date 2018-02-14T10:17:49Z
2018-02-14T10:17:49Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Kotovska, O. V. Complex methodology analysis of hypertext in computer discourse=Комплексна методика аналізу гіпертексту в комп’ютерному дискурсі / O. V. Kotovska // Освітній дискурс : Гуманітарні науки : зб. наук. праць = Educational discourse : Humanities sciences : collection of scientific papers. – Київ : ПП Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 2, ч. І : Педагогічні науки. – С. 29-43.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18050
 
Language en
 
Publisher Видавництво "Гілея"