Запис Детальніше

Influence of extreme sports on the level of development of coordination abilities

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Influence of extreme sports on the level of development of coordination abilities
 
Creator Kovalchuk, L. V.
Tkachivka, I. M.
Lisovsky, B. P.
 
Subject sportsmen
coordination abilities
extreme sports
спортсмени
координаційні здібності
екстремальні види спорту
0.75
 
Description The aim of work was to identify the development level of coordination abilities of sportsmen that are involved in extreme sports. Analys is of recent publications indicatesthatmorethan 50% of students in schools have weakenedhealth,
the level of physical preparationamongstudentsisgettinglower,
and morethanahalfofthedraftedintothearmycan’tfulfillthenecessarystandards,
there byincreasingratesofalcoholanddruguseamong young people point to asharpincreaseinyouthcrime [2; 4; 6; 7]. This condition is caused by the fact that in our country the health potential of physical culture, especially in the sphere of positive moral and volitional qualities of young people during the years of reforms was clearly underestimated by both the authorities and the community. The study was attended by 25 extreme sportsmen (rollers, parkourers, BMX, scooterers, skateboarders) aged 15-22 years with experience training ranged from 3 to 4 years. The lowest number of mistakesin determining 10linesof different lengthsmadeskateboarders that showed the highlevel ofreproducing oflinear space. Assessing the development level ofstaticbalance (Yarotskyi method) it was found that parkourers have higher indices in comparison with the sportsmen of other kinds of extreme sports. The highest level of dynamic balance (Bess method) was identified in the group of skateboarders that gave them an opportunity to perform a variety of acrobatic tricks on skateboards. The bestcapacity forrationalexpression and restructure of actions inspecific environmentsand the development ofmotor memoryshowed skateboarders and freestyle athletes, respectively. The study revealed that extreme sports contribute to the development of high coordination skills. The most effective in influencing on the development level of these characteristics of coordination skills were parkour, skateboarding and
BMX.
Завдання роботи становило у виявленні рівень розвитку координаційних здібностей спортсменів, що займаються екстремальними видами спорту. У дослідженні прийняло участь 25 спортсменів-екстремалів (роллери, паркурщики, ВМХ, скутеристи, скетбордери) віком від 15-22 років зі стажем тренування від 3 до 4 років. Встановлено, що найменшу кількість помилок при визначенні розміру 10 ліній різної довжини допустили скейтбордисти, свідченням чого, є високий рівень відтворення лінійного простору. Оцінюючи рівень розвитку статичної рівноваги (методика Яроцького) спортсмени паркурщики мають вищі показники у порівнянні із спортмени інших видів екстремального спорту. Найвищий рівень динамічної рівноваги (методика Бесса) був виявлений у спортсменів-скейтбордистів, що дає
їм можливість виконувати найрізноманітніші акробатичні трюки на скейт дошці. Найкращу здібність до раціонального прояву і перебудови дій у конкретних умовах та найбільшу кількість часу на три перекиди вперед спостерігалось у скейтбордистів та спортсменів фрістайлу, відповідно. Проведене дослідження дозволило встановити, що екстремальні види спорту сприяють високому розвитку координаційних здібностей. При цьому найбільш ефективними щодо впливу на рівень розвитку зазначених характеристик координаційних здібностей виявилися паркуру, скейтборду та ВМХ.
 
Date 2018-07-11T10:11:04Z
2018-07-11T10:11:04Z
2016
 
Type Article
 
Identifier Kovalchuk, L. V. Influence of extreme sports on the level of development of coordination abilities / L. V. Kovalchuk, I. M. Tkachivska, B. P. Lisovsky // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 8 (78 К) 16. - С. 4-7.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19776
 
Language en
 
Publisher Вид-во ім. М. П. Драгоманова