Запис Детальніше

Oral communication in the efl classroom in higher education institutions

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Oral communication in the efl classroom in higher education institutions
Усна комунікація на уроках іноземної англійської мови у вищих навчальних закладах
 
Creator Kobylianska, Iryna
 
Subject speaking
teaching
English language
communication
говоріння
викладання
англійська мова
комунікація
378.091.33-028.16:811.11
 
Description The article examines several issues related to the teaching of the speaking skill in the EFL
classroom, focusing especially on the design of speaking materials used for oral production. The fact is that L2 teachers have the responsibility of presenting learners with high quality learning materials, adapting speaking materials appeared in textbooks so as to help them develop the oral production skill. Similarly, the speaking materials used in the EFL classes should be adapted to the individual characteristics of learners. Thus, it would be advisable to analyse the learning potential of oral production activities, taking into account the degree of difficulty of each task as well. Hence the importance of exploring the ways in which oral tasks could be most effectively implemented in the EFL
classroom. Concepts for teaching speaking as comprehensible input, repetition, memorization, interlanguage, pronunciation, accuracy, fluency, interaction, pair-work, negotiation of meaning, output or self-repair, among others, such as managing a conversation, role play, sentence stems, moving discussion, survey, telling stories, solving problems, keep talking, informations gaps, ask me my questions, are all intimately related to the development of speaking, so every teacher is assumed to be fairly acquainted with them.
У статті розглядаються питання, пов’язані з навчанням навичок говоріння на уроках іноземної англійської мови, зосереджуючись, зокрема на розробці матеріалів, що використовуються для усного мовлення. Викладачі другої мови несуть відповідальність за забезпечення студентів високоякісними навчальними матеріалами, адаптацію мовних матеріалів у підручниках для того, щоб допомогти їм розвинути навички усного мовлення. Таким чином, матеріали, що використовуються в класах іноземної англійської мови, повинні бути адаптовані до індивідуальних характеристик учнів. Тому, було б доцільно проаналізувати
навчальний потенціал продуктивності діяльності усного мовлення, беручи до уваги ступінь складності кожного завдання. Отже, важливо дослідити шляхи максимально ефективного виконання усних завдань на уроках іноземної англійської мови. Такі концепції викладання, як: зрозуміла подача інформації, повторення, запам’ятовування, мовлення, вимова, точність, вільне володіння, взаємодія, робота в парі, обговорення, віддача або самовиправлення, серед яких: ведення бесіди, рольова гра, висловлювання, обговорення, опитування, оповідання, вирішення проблем, продовження розмови, пробіли для інформації, запитай мене моє запитання. Всі вони тісно пов’язані з розвитком розмовної мови, тому передбачається, що кожен викладач достатньо ознайомлений з ними
 
Date 2019-07-11T10:20:45Z
2019-07-11T10:20:45Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Kobylianska, Iryna. Oral communication in the efl classroom in higher education institutions / Iryna Kobylianska // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. СXХХХ (140). – С. 261-270.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25012
 
Language en
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова