Запис Детальніше

Суспільство недовіри та новоліберальна альтернатива

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Мінаков, Михайло
Минаков, Михаил
Minakov, Mikhail
 
Date 2009-10-05T12:52:11Z
2009-10-05T12:52:11Z
2004-06
 
Identifier Мінаков М. А. Суспільство недовіри та новоліберальна альтернатива / Михайло Мінаков // Критика. - 2004. - № 81-82. - С. 6-8.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/131
 
Description This article reviews pre-Maydan liberal perspectives of Ukraine. Author argues that liberal values are the only possible way for Ukraine to evolve as united country. It is interesting to compare conclusions of this article with the results of 2004 and later period in Ukraine.
Свою свободу останнього десятиріччя громадяни України мають завдячувати передусім слабкості держави. Влада не мала змоги контролювати суспільні та політичні процеси в країні, що давало змогу і бізнесові, і простим посполитим, і політикам, і "антисоціяльним елементам" діяти відносно вільно. Однак ця воля мала неґативний характер: це була свобода від держави через нездатність держави її обмежувати. Cама природа відносин між громадянами та державою не змінилася: бажання влади контролювати все в країні досі пов'язано з тим, що більшість громадян визнають природність такого контролю. Щойно державні органи почали міцніти, як почалося обмеження прав і свобод громадян в усіх можливих вимірах.
 
Language ua
 
Publisher Критика
 
Subject неолібералізм
політична філософія
громадянське суспільство
Україна
political philosophy
neoliberalism
 
Title Суспільство недовіри та новоліберальна альтернатива
 
Type Article
 
Relation Критика. - 2004 (№ 81-82) - С.6-8.
Інститут критики