Запис Детальніше

Опыт непонимания в ситуации глобальности

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Минаков, Михаил
 
Date 2009-10-05T13:01:15Z
2009-10-05T13:01:15Z
2006-04-06
 
Identifier Минаков. M. A. Опыт непонимания в ситуации глобальности // Phenomen.ru – философия онлайн [Электронный документ]. – Режим доступа: http://phenomen.ru/public/journal.php?article=32
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/132
 
Description This article is an attempt to review possible methodological foundations for analysis of phenomenon of non-understanding in contemporary cultural situation. Author proposes to use terminology of phenomenological hermeneutics in order to disclose basic structures of non-understanding. Along with it author limits optimism of Heidegger and Gadamer. For that author shows how “non-fusion of horizons”, refusal of communication is possible. Author argues that the main cause of refusal to communicate – choice of obstruction – is legitimized by situation of globality. Resources of an individual are very much limited in the age of globality. Their abnormal over-use leads to impossibility of self-recontextualization of an individual in a permanent process of horizons’ fusion.
Ця стаття є спробою роздивитись можливі методологічні засновки для вивчення феномена нерозуміння в сучасній культурній ситуації. Автор пропонує використовувати категоріальний апарат феноменологічної герменевтики для виявлення основних структур нерозуміння, додаючи при цьому деякі поправки до вихідної «оптимістичною» установки герменевтики Гайдеґера та Ґадамера. Зокрема, автор указує на можливість «незлиття горизонтів», відмови від комунікації. Автор відстоює ту гіпотезу, що причину відмови від комунікації – вибір на користь обструкції – легітимізовано ситуацією глобальності. Ресурси індивіда до комунікації в епоху глобальності виявились обмеженими. Їхнє надмірне використання приводить до своєрідного «перегріву» в реконтекстуалізації себе індивіда у нескінченній ході злиття горизонтів.
 
Language ru
 
Subject розуміння / нерозуміння
ситуація глобальності
глобалізація, феноменологічна герменевтика
злиття горизонтів
метафора
реконтекстуалізація
understanding / non-understanding
situation of globality
globalization
phenomenological hermeneutics
metaphor
fusion of horizons
 
Title Опыт непонимания в ситуации глобальности
 
Type Article