Запис Детальніше

Сталий розвиток суспільства: роль освіти

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Маслюківська, Олена
Вишенська, Ірина
Підліснюк, Валентина
Кириленко, Віктор
Рудик, Ігор
Maslyukivska, Olena
 
Date 2009-10-05T15:18:56Z
2009-10-05T15:18:56Z
2005
 
Identifier Сталий розвиток суспільства : роль освіти : путівник / [Підліснюк В., Вишенська І., Маслюківська О. ... та ін.] - Київ : СПД "Ковальчук", 2005. - 88 с.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/142
 
Description The guide contains information on the history of sustainable development and explores the role of education; it provides a summary of the international and Ukrainian legal acts related to the education for sustainable development (ESD). The work describes goals and objectives of ESD; distinction between ESD and environmental education; highlightes the roles of main sectors of the society in implementing ESD.
Путівник містить відомості з історії становлення сталого розвитку суспільства та розкриває роль освіти, надає опис міжнародних та українських законодавчих актів з проблем освіти для сталого розвитку. У виданні відображено особливості, визначено завдання, цілі та характеристики освіти для сталого розвитку, окреслено відмінності екологічної освіти від освіти для сталого розвитку, викладено бачення ролі провідних прошарків суспільства у процесі впровадження положень освіти для сталого розвитку.
 
Language ua
 
Publisher Видавництво СПД «Ковальчук»
 
Subject сталий розвиток
стійкий розвиток
освіта для сталого розвитку
гармонійний розвиток
збалансований розвиток
освіта
education
 
Title Сталий розвиток суспільства: роль освіти
 
Type Learning Object
 
Relation Британська Рада в Україні