Запис Детальніше

Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування : [препринт]

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Веклич, Оксана
Маслюківська, Олена
Maslyukivska, Olena
 
Date 2009-10-06T11:51:37Z
2009-10-06T11:51:37Z
 
Identifier http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/156
 
Description The authors provide an estimate of the hypothetical budget revenues from the planned new carbon dioxide tax in 2010-2030. They determine the forecasted size of the tax base and justify the need to increase this tax’s rate in comparison with its planned value by the existing drafts of the Tax Code of Ukraine. Taking into account the international experience, the authors have developed suggestions about the initial and targeted carbon tax rate and the scheme of its gradual increase in the prospects up to 2030.
Проведена оцінка величини гіпотетичних надходжень до бюджету від планованого нового податку на двоокис вуглецю у 2010 – 2030 рр. Визначені прогнозовані величини його бази оподаткування. Обґрунтована необхідність підвищення ставки цього податку порівняно із запланованою проектами Податкового кодексу України. Зважаючи на зарубіжний досвід, розроблені пропозиції щодо початкової та кінцевої ставки вуглецевого податку та схема її поступового підвищення на перспективу до 2030 р.
 
Language ua
 
Publisher Міністерство фінансів України
 
Subject податок на двоокис вуглецю
еколого-трудова податкова реформа
Податковий кодекс
ставка податку на СО2
екологія
ecology
 
Title Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування : [препринт]
 
Type Article
 
Relation Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України