Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Особенности ликвидации аварий, сопровождающихся масштабными эмиссиями нефтепродуктов
  Зеленько, Юлия Владимировна; Чжу, Жуй; Зеленько, Юлія Володимирівна; Zelenko, Yuliya V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Теоретичні розрахунки потрібного габаритного розширення міжколійя в кривих
  Корженевич, Іван Петрович; Корженевич, Иван Петрович; Korzhenevych, Ivan P.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Математическое моделирование нестационарных процессов загрязнения атмосферы на...
  Беляев, Николай Николаевич; Гунько, Елена Юрьевна; Сачук, С. А.; Біляєв, Микола Миколайович; Гунько, Олена Юріївна; Biliaiev, Mykola M.; Bielaev, Nikolai N.; Biliaev, Nikolai N.; Belyaev, Nikolai N.; Gunko, Olena Y.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Анализ напряженно-деформированного состояния предварительно напряженных гибких нитей...
  Тарасенко, Виктор Петрович; Тарасенко, Віктор Петрович; Tarasenko, Viktor P.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Напрямки удосконалення ґрунтоущільнюючих машин і технологій їх застосування для...
  Главацький, Казимир Цезарович; Главацкий, Казимир Цезаревич; Glavackiy, Kazimir C.; Glavackiy, Kazimir Ts.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Енергозбереження при експлуатації електроприводів на підприємствах з ремонту...
  Маренич, Олександра Олександрівна; Маренич, Александра Александровна; Marenych, Olexandra O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Підвищення коефіцієнта потужності електродвигунів пристроїв на підприємствах з ремонту...
  Маренич, Оксана Леонідівна; Маренич, Олександра Олександрівна; Маренич, Оксана Леонидовна; Маренич, Александра Александровна; Marenych, Oksana L.; Marenych, Olexandra O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оптимізація руху пасажирських поїздів
  Лобойко, Леонід Михайлович; Бараш, Юрій Савелійович; Карась, Олена Олександрівна; Лобойко, Леонид Михайлович; Бараш, Юрий Савельевич; Карась, Елена Александровна; Loboiko, Leonid M.; Barash, Yuriy S.; Karas, Olena O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Нормування витрат електроенергії на власні потреби тягових підстанцій
  Кузнецов, Валерій Геннадійович; Іванов, М. О.; Фічоряк, Ф. О.; Кузнецов, Валерий Геннадиевич; Kuznetsov, Valeriy G.; Kuzniecov, Walery G.; Kuznetsov, Valerii H.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Організація раціональної системи утримування тепловозів серії ТГМ4 на прикладі ВАТ...
  Капіца, Михайло Іванович; Капица, Михаил Иванович; Kapitsa, Mykhaylo I.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ще один погляд на історію колеса і технічний аспект
  Радкевич, Анатолій Валентинович; Бондаренко, Леонід Миколайович; Яковлєв, Сергій Олександрович; Радкевич, Анатолий Валентинович; Бондаренко, Леонид Николаевич; Яковлев, Сергей Александрович; Radkevich, Anatoliy V.; Radkevych, Anatolii V.; Bondarenko, Lеоnid M.; Bondarenko, Leonid N.; Yakovlev, Sergiy O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Показники динаміки та тягово-енергетичні показники електровоза ВЛ40У
  Пилипенко, С. В.; Бондарєв, Олександр Матвійович; Горобець, Володимир Леонідович; Гілевич, О. І.; Глухов, Віктор Валентинович; Железнов, Костянтин Ігоревич; Федоров, Евгений Федорович; Заболотний, Олександр Миколайович; Ягода, Дмитро Олександрович; Бондарев, Александр Матвеевич; Горобец, Владимир Леонидович; Глухов, В. В.; Глухов, Виктор Валентинович; Железнов, Константин Игоревич; Федоров, Євген Федорович; Заболотный, Александр Николаевич; Ягода, Дмитрий Александрович; Bondaryev, Oleksandr M.; Bondarev, Oleksandr M.; Gorobets, Vladimir L.; Horobets, Volodymyr L.; Glukhov, Viktor V.; Zhelieznov, Konstantine I.; Zheleznov, Konstantine I.; Fedorov, Yevhen F.; Zabolotnyi, Oleksandr M.; Yagoda, Dmitry A.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Управленческий учет, планирование, калькулирование и анализ себестоимости продукции в...
  Шульга, Анатолий Васильевич; Логвиненко, Алла Владимировна; Шульга, Анатолій Васильович; Логвиненко, Алла Володимирівна; Shulga, Anatoly V.; Lohvynenko, Alla V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ющенко Микола Романович. Біобібліографічний покажчик. До 110-річчя від дня народження
  Дорош, Андрій Сергійович; Dorosh, Andrii S.; Demchenko, Eugene B.; Дронь, Марина Анатольевна; Каира, Анна Олеговна; Калашникова, Светлана Вячеславовна; Дорош, Андрей Сергеевич; Демченко, Євген Борисович; Demchenko, Yevhen B.; Dron, Maryna A.; Kaira, Anna O.; Kalashnikova, Svitlana V.; Dorosh, Andriy S.; Демченко, Евгений Борисович; Дронь, Марина Анатоліївна; Каіра, Анна Олегівна; Калашникова, Світлана В'ячеславівна; Попович, Інна Анатоліївна; Попович, Инна Анатольевна; Popovich, Inna A.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Резервы повышения эффективности хозяйствования субъектов рыночных отношений
  Муха, Ю. А.; Яковенко, В. В.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Художнє вираження мотиву любові до батьківщини у творчості україномовних поетів Канади...
  Накашидзе, Ірина Сергіївна; Накашидзе, Ирина Сергеевна; Nakashydze, Irina S.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта...
 • » Анализ влияния современных условий на себестоимость перевозок железных дорог Украины
  Каламбет, Светлана Валериевна; Привалова, Л. В.; Привалова, Любовь Васильевна; Пивняк, Юлия Владимировна; Каламбет, Світлана Валеріївна; Привалова, Любовь Василівна; Півняк, Юлія Володимирівна; Kalambet, Svitlana V.; Pryvalova, Liubov V.; Pivnyak, Yuliia V.; Дронов, С. И.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Модальный анализ конструкции пилонной станции метрополитена с учетом присоединенных...
  Тютькин, Алексей Леонидович; Тютькін, Олексій Леонідович; Tiutkin, Oleksii L.; Tjutkin, Oleksii L.; Tutkin, Aleksey L.; Tyutkіn, Oleksii L.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Модуси пасіонарності у творчості україномовних поетів Канади другої половини хх ст.
  Накашидзе, Ірина Сергіївна; Накашидзе, Ирина Сергеевна; Nakashydze, Irina S.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Использование интернет-сервисов в диалоге преподавателя со студентами
  Накашидзе, Ирина Сергеевна; Накашидзе, Ірина Сергіївна; Nakashydze, Irina S.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Совершенствование расчета изгибно-крутильных колебаний неразрезных балок и рам
  Распопов, Александр Сергеевич; Распопов, Олександр Сергійович; Raspopov, Oleksandr S.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз показників роботи поїзних диспетчерів
  Мозолевич, Григорій Якович; Мозолевич, Григорий Яковлевич; Mozolevych, Grygoriy Yа.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Частное решение оптимизации геометрической формы бункеров и силосов
  Банников, Дмитрий Олегович; Банніков, Дмитро Олегович; Bannikov, Dmytro O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вероятностные характеристики разделений отцепов состава на стрелках
  Бобровский, Владимир Ильич; Кудряшов, Андрей Вадимович; Чибисов, Юрий Витальевич; Бобровський, Володимир Ілліч; Кудряшов, Андрій Вадимович; Чибісов, Юрій Віталійович; Bobrovskiy, Volodimir I.; Bobrowski, Vladimir I.; Kudryashov, Andrey V.; Chibisov, Yuriy V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
226 - 250 з 4800 результатів    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>