Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Некоторые свойства модулей непрерывности периодических функций в метрических пространствах
  Пичугов, Сергей Алексеевич; Пічугов, Сергій Олексійович; Pichugov, Sergey A.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Діагностування і виправка положення залізничної колії колійними машинами
  Курган, Дмитро Миколайович; Гаврилов, Максим Олексійович; Курган, Дмитрий Николаевич; Гаврилов, Максим Алексеевич; Kurhan, Dmytro M.; Kurgan, Dmitriy N.; Havrylov, Maksym A.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив мікроструктури матеріалу костилів на їх руйнування
  Кузін, Олег Анатолійович; Мещерякова, Тетяна Миколаївна; Мещерякова, Татьяна Николаевна; Meshcheriakova, Tetiana M.; Meshcheryakova, Tatjana N.; Кузін, Микола Олегович; Кузин, Николай Олегович; Kuzin, Nykolai O.; Kuzin, Mykola O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив параметрів технологічної обробки маловуглецевої сталі з використанням підходів...
  Кузін, Олег Анатолійович; Мещерякова, Тетяна Миколаївна; Мещерякова, Татьяна Николаевна; Meshcheriakova, Tetiana M.; Meshcheryakova, Tatjana N.; Кузін, Микола Олегович; Кузин, Николай Олегович; Kuzin, Nykolai O.; Kuzin, Mykola O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Исследование вертикальных колебаний системы "Рельсовый экипаж-путь"
  Залесский, Анатолий Иосифович; Залеський, Анатолій Йосипович; Zalesskiy, Anatoliy I.
  1973-10-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Надёжность контактных систем с гальванопокрытиями электроаппаратуры локомотивов
  Замурников, Владимир Михайлович; Замурников, Володимир Михайлович; Zamurnikov, Vladimir M.
  1992-10-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Про одну математичну модель оптимізації запасів на підприємствах
  Послайко, Надія Іванівна; Послайко, Надежда Ивановна; Poslaiko, Nadiia I.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Досвід експлуатації контрейлерних поїздів у внутрішньому та міжнародному сполученні
  Курган, Микола Борисович; Курган, Николай Борисович; Kurgan, Nikolay B.; Kurhan, Mykola B.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Управління потоками заявок в одній системі з багаторівневим обслуговуванням
  Послайко, Надія Іванівна; Послайко, Надежда Ивановна; Poslaiko, Nadiia I.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Особливості забезпечення надійності та оцінки залишкового ресурсу конструкцій мостів в...
  Савицький, Микола Васильович; Пшінько, Павло Олександрович; Зінкевич, Андрій Миколайович; Савицкий, Николай Васильевич; Пшинько, Павел Александрович; Зинкевич, Андрей Николаевич; Savytskyi, Mycola V.; Savitsky, Nicolay V.; Pshin’ko, Pavlo O.; Pshinko, Pavel A.; Zinkevich, Andriy M.; Zinkevych, Andrii M.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Влияние частиц ультрадисперсных алмазов на структуру и свойства электролитических...
  Титаренко, Валентина Васильевна; Заблудовский, Владимир Александрович; Титаренко, Валентина Василівна; Заблудовський, Володимир Олександрович; Tytarenko, Valentyna V.; Zabludovsky, Vladimir A.; Zabludovskyi, Vladimir A.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Создание условий экономической безопасности предприятия: институциональные изменения
  Рекун, Иван Иванович; Рекун, Іван Іванович; Rekun, Ivan I.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Виявлення загроз в компютерній мережі на основі багатошарової нейронної мережі
  Жуковицький, Ігор Володимирович; Жуковицкий, Игорь Владимирович; Zhukovytskyy, Igor V.; Pakhomova, Viktoriya M.; Пахомова, Вiкторiя Миколаївна; Маменко, Д. В.; Пахомова, Виктория Николаевна
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу
  Заблудовський, Володимир Олександрович; Титаренко, Валентина Василівна; Заблудовский, Владимир Александрович; Титаренко, Валентина Васильевна; Zabludovsky, Vladimir A.; Zabludovskyi, Vladimir A.; Tytarenko, Valentyna V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження на імітаційних моделях можливості використання технології АТМ в...
  Пахомова, Вiкторiя Миколаївна; Пахомова, Виктория Николаевна; Pakhomova, Viktoriya M.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив мікроструктури на стійкість проти спрацювання нероз'ємних з'єднань рейок після...
  Кузін, Микола Олегович; Кузин, Николай Олегович; Kuzin, Nykolai O.; Kuzin, Mykola O.; Кузін, Олег Анатолійович; Мещерякова, Тетяна Миколаївна; Мещерякова, Татьяна Николаевна; Meshcheryakova, Tatjana N.; Meshcheriakova, Tetiana M.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Підвищення зносостійкості підшипників ковзання шляхом вибору оптимальних параметрів...
  Кузін, Микола Олегович; Кузин, Николай Олегович; Kuzin, Nykolai O.; Kuzin, Mykola O.; Мещерякова, Тетяна Миколаївна; Мещерякова, Татьяна Николаевна; Meshcheryakova, Tatjana N.; Meshcheriakova, Tetiana M.; Кузін, Олег Анатолійович; Яцюк, Ростислав Арсенійович
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Високошвидкісні електропоїзда сімейства TGV
  Арпуль, Сергій Вікторович; Арпуль, Сергей Викторович; Arpul, Sergiy V.; Pushkar, Sergiy V.; Пушкар, Сергій Васильович; Пушкарь, Сергей Васильевич
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » К вопросу выбора методики установления функциональных взаимосвязей трибопроцессов при...
  Микосянчик, Оксана Александровна; Кузин, Николай Олегович; Кузін, Микола Олегович; Kuzin, Nykolai O.; Kuzin, Mykola O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання обробки солями для керування структурою підшипникових сплавів
  Кузін, Олег Анатолійович; Кузин, Олег Анатолиевич; Яцюк, Ростислав Арсенійович; Кузін, Микола Олегович; Кузин, Николай Олегович; Kuzin, Nykolai O.; Kuzin, Mykola O.; Мещерякова, Тетяна Миколаївна; Мещерякова, Татьяна Николаевна; Meshcheryakova, Tatjana N.; Meshcheriakova, Tetiana M.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Підвищення функціональних властивостей покращувальних сталей з використанням...
  Кузін, Олег Анатолійович; Кузин, Олег Анатолиевич; Мещерякова, Тетяна Миколаївна; Мещерякова, Татьяна Николаевна; Meshcheriakova, Tetiana M.; Meshcheryakova, Tatjana N.; Кузін, Микола Олегович; Кузин, Николай Олегович; Kuzin, Nykolai O.; Kuzin, Mykola O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Шляхи підвищення експлуатаційних характеристик контактних пластин струмоприймачів...
  Кузін, Олег Анатолійович; Кузин, Олег Анатолиевич; Мещерякова, Тетяна Миколаївна; Мещерякова, Татьяна Николаевна; Meshcheryakova, Tatjana N.; Meshcheriakova, Tetiana M.; Мінєєв, Олександр Семенович; Кузін, Микола Олегович; Кузин, Николай Олегович; Kuzin, Nykolai O.; Kuzin, Mykola O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Керування процесами зношування зміною параметрів мікроструктури економлегованих сталей
  Кузін, Олег Анатолійович; Кузин, Олег Анатолиевич; Мещерякова, Тетяна Миколаївна; Мещерякова, Татьяна Николаевна; Meshcheryakova, Tatjana N.; Meshcheriakova, Tetiana M.; Кузін, Микола Олегович; Кузин, Николай Олегович; Kuzin, Nykolai O.; Kuzin, Mykola O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розвиток моделей реформування підприємств залізничного транспорту для підвищення...
  Рекун, Іван Іванович; Рекун, Иван Иванович; Rekun, Ivan I.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Интеллектуальный капитал страны как основа социально-экономической безопасности
  Головкова, Людмила Степановна; Головкова, Людмила Степанівна; Holovkova, Liudmyla S.; Golovkova, Lyudmila S.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
4776 - 4800 з 4800 результатів    << < 187 188 189 190 191 192