Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Визначення факторів, що впливають на довговічність залізобетонних опор контактної мережі
  Кузнецов, Валерій Геннадійович; Полях, Олександр Миколайович; Кузнецов, Валерий Геннадиевич; Полях, Александр Николаевич; Kuznetsov, Valeriy G.; Kuzniecov, Walery G.; Poliakh, Olexandr M.; Kuznetsov, Valerii H.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Основні аспекти реформування залізниць України
  Тесленко, Тетяна Вікторівна; Тесленко, Татьяна Викторовна; Teslenko, Tetyana V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Визначення якості комутації тягових двигунів
  Безрученко, Валеріан Миколайович; Шаповалов, Андрій В’ячеславович; Безрученко, Валериан Николаевич; Шаповалов, Андрей Вячеславович; Bezruchenko, Valerian M.; Shapovalov, Andriy V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Постановка задачи определения продолжительности зон н-характеристики при расчетах на...
  Лагута, Василий Васильевич; Капица, Михаил Иванович; Лагута, Василь Васильович; Капіца, Михайло Іванович; Lahuta, Vasyl V.; Kapitsa, Mykhaylo I.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вдосконалення механізму управління підприємствами залізничного транспорту з вантажних...
  Тесленко, Тетяна Вікторівна; Тесленко, Татьяна Викторовна; Teslenko, Tetyana V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Алгоритм вычисления ординат линий влияния по экспериментальным данным
  Сухоруков, Борис Дмитриевич; Сухоруков, Борис Дмитрович; Sukhorukov, Borys D.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Применение топологических методов к расчету пространственных колебаний двух- и...
  Распопов, Александр Сергеевич; Распопов, Олександр Сергійович; Raspopov, Oleksandr S.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вероятностные методы решения задач управления парком дорожно-строительных машин
  Радкевич, Анатолий Валентинович; Яковлев, Сергей Александрович; Крамар, Игорь Евгениевич; Радкевич, Анатолій Валентинович; Яковлєв, Сергій Олександрович; Крамар, Ігор Євгенович; Radkevich, Anatoliy V.; Radkevych, Anatolii V.; Yakovlev, Sergiy O.; Kramar, Igor E.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Численное моделирование нестационарных процессов загрязнения подземных вод
  Калашников, Иван Владимирович; Калашников, Іван Володимирович; Kalashnikov, Ivan V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Сучасне державотворення в Україні з огляду на європейські стандарти
  Кривчик, Геннадій Георгійович; Кривчик, Геннадий Георгиевич; Kryvchyk, Hennadii H.; Krivchik, Gennadiy G.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Систематизація дефектів залізобетонних штучних споруд та способів їх усунення
  Пшінько, Олександр Миколайович; Солдатов, Кім Іванович; Краснюк, Андрій Віталійович; Пшінько, Павло Олександрович; Пшинько, Александр Николаевич; Солдатов, Ким Иванович; Краснюк, Андрей Витальевич; Пшинько, Павел Александрович; Pshinko, Oleksandr M.; Pshynko, Aleksandr N.; Soldatov, Kim I.; Krasnyuk, Andrew V.; Krasnuk, Andrey V.; Pshin’ko, Pavlo O.; Pshinko, Pavel A.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ментальные основания модернизации в России и Украине
  Кошарная, Галина Борисовна; Кривчик, Геннадий Георгиевич; Кошарна, Галина Борисівна; Кривчик, Геннадій Георгійович; Kosharnaya, Galina B.; Kryvchyk, Hennadii H.; Krivchik, Gennadiy G.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Проектирование составов бетонов с рациональным зерновым составом компонентов
  Нетеса, Николай Иванович; Паланчук, Дмитрий Викторович; Нетеса, Микола Іванович; Паланчук, Дмитро Вікторович; Netesa, Nikolai I.; Palanchuk, Dmytro V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Сложности адаптации требований Болонского процесса в высшей школе в странах...
  Кривчик, Геннадий Георгиевич; Евсеева, Галина Петровна; Кривчик, Геннадій Георгійович; Kryvchyk, Hennadii H.; Krivchik, Gennadiy G.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Возрождение традиций трудового воспитания сельской молодежи – залог эффективности...
  Кривчик, Геннадий Георгиевич; Евсеева, Галина Петровна; Кривчик, Геннадій Георгійович; Kryvchyk, Hennadii H.; Krivchik, Gennadiy G.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Формирование культуры речи студенческой молодежи как составляющая их духовности
  Кривчик, Геннадий Георгиевич; Евсеева, Галина Петровна; Кривчик, Геннадій Георгійович; Kryvchyk, Hennadii H.; Krivchik, Gennadiy G.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Тези доповідей XІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту»
 • » Исследование угла укладки зерен сыпучего материала на модели емкости
  Банников, Дмитрий Олегович; Банніков, Дмитро Олегович; Bannikov, Dmytro O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження порядку оперативного реагування на аварійні ситуації при перевезенні...
  Радкевич, Анатолій Валентинович; Яковлєв, Сергій Олександрович; Шаптала, Олександр Іванович; Крамар, Ігор Євгенович; Радкевич, Анатолий Валентинович; Яковлев, Сергей Александрович; Шаптала, Александр Иванович; Крамар, Игорь Евгениевич; Radkevich, Anatoliy V.; Radkevych, Anatolii V.; Yakovlev, Sergiy O.; Shaptala, Oleksandr I.; Kramar, Igor E.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Збереження села – пріоритет аграрної політики
  Кривчик, Геннадій Георгійович; Кривчик, Геннадий Георгиевич; Kryvchyk, Hennadii H.; Krivchik, Gennadiy G.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Математическое моделирование термического поражения людей при авариях
  Машихина, Полина Борисовна; Машихіна, Поліна Борисівна; Mashihina, Polina B.; Mashyhina, Polina B.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Исследование и разработка полимерных составов на основе эпоксидных смол для ремонта и...
  Краснюк, Андрей Витальевич; Кирейко, Алексей Леонидович; Харченко, Е. С.; Краснюк, Андрій Віталійович; Кірейко, Олексій Леонідович; Krasnyuk, Andrew V.; Krasnuk, Andrey V.; Kireiko, Oleksii L.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Эмиссия тяжелых металлов в санитарной зоне промышленных предприятий г. Днепропетровска
  Зеленько, Юлия Владимировна; Гапонова, Р. Г.; Пустоварова, Т. М.; Белоножко, М. В.; Зеленько, Юлія Володимирівна; Zelenko, Yuliya V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Research on selection of modes of driving heavy trains on main IXB and IXD corridors of...
  Lingaitis, Leonas Povilas; Dailydka, Stasys; Jevdomacha, Grigorij; Evdomakha, Grigory V.; Евдомаха, Григорий Васильевич; Евдомаха, Григорій Васильович
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Development of Scientific School of Transportmechanics Artistic Legacy of Ye. P. Blokhin
  Myamlin, Serhiy V.; Kolesnikova, Tatyana A.; Kolesnykova, Tetyana O.; Мямлін, Сергій Віталійович; Колесникова, Тетяна Олександрівна; Мямлин, Сергей Витальевич; Колесникова, Татьяна Александровна; Mjamlin, Sergey
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
126 - 150 з 4800 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>