Запис Детальніше

Дослідження стабільності та вивчення розміру частинок водних емульсій епоксидованої ріпакової олії та епоксидованого етилалілетилакрилату

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження стабільності та вивчення розміру частинок водних емульсій епоксидованої ріпакової олії та епоксидованого етилалілетилакрилату
 
Creator Олійник, Л. П.
Подоба, Ю. Б.
 
Description Досліджено стабільність дисперсій наповнювача і стабілізатора. Визначено розмір частинок водних емульсій епоксидованої ріпакової олії та епоксидованого етилалілетилакрилату.Визначено оптимальні концентрації стабілізатора та епоксиду, які можуть адсорбуватися на наповнювачі і волокнах шкіри. Investigation stability dispersions fills and stabilizators. Define size particulars aqueous emulsions epoxidation ripak oil and epoxidationed ethulalilethulacrilate. Define optimal concentrations stabilizator and epoxides, what will can be adcorbtion on fills and fibres skin.
 
Date 2009-09-03T11:29:15Z
2009-09-03T11:29:15Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Олійник Л. П. Дослідження стабільності та вивчення розміру частинок водних емульсій епоксидованої ріпакової олії та епоксидованого етилалілетилакрилату / Л. П. Олійник, Ю. Б. Подоба // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 609 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 79-82. – Бібліографія: 9 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/330
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"