Запис Детальніше

Цифрова система контролю та стабілізації температурного режиму друкарських циліндрів для підтримки точності суміщення фарб

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Цифрова система контролю та стабілізації температурного режиму друкарських циліндрів для підтримки точності суміщення фарб
Digital checking and stabilizing of temperature condition of print cylinders system for maintenance of exactness of combination of inks
Цифровая система контроля и стабилизации температурного режима печатных цилиндров для поддержания точности совмещения красок
 
Creator Морфлюк, Валерій Федорович
Чуркін, Володимир Вікторович
Балабух, Галина Віталіївна
Morfliuk, Valerii Fedorovych
Churkin, Volodymyr Viktorovych
Balabukh, Halyna Vitaliivna
Морфлюк, Валерий Федорович
Чуркин, Владимир Викторович
Балабух, Галина Витальевна
 
Subject температурна стабілізація
друкарський циліндр
суміщення фарб
інтегральна оцінка
аналітична залежність
точність вимірювання
реальний масштаб часу
temperature stabilizing
print cylinder
combination of inks
integral estimation
analytical dependence
measuring exactness
real time
температурная стабилизация
печатный цилиндр
совмещение красок
интегральная оценка
аналитическая зависимость
точность измерения
реальный масштаб времени
655.3.022
 
Publisher Київ
ВПІ НТУУ "КПІ"
 
Date 2015-07-23T17:51:07Z
2015-07-23T17:51:07Z
2015
 
Type Article
 
Format С. 75-82
 
Identifier Морфлюк В. Ф. Цифрова система контролю та стабілізації температурного режиму друкарських циліндрів для підтримки точності суміщення фарб / В. Ф. Морфлюк, В. В. Чуркін, Г. В. Балабух // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 2(48). – С. 75–82. – Бібліогр.: 4 назви.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12123
 
Source Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць
 
Language uk