Records

DSpace at NTB NTUU KPI

View Archive Info

 • » Стратегічне планування розвитку функціональності КІС методом редукції
  Гриша, С. М.; Стенін, О. А.; Іотко, О. А.; Хейдорі, Хедоят; Grysha, S. M.; Stenin, O. A.; Iotko, O. A.; Hajdori, Hedojat
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Інтегрована CAD/CAM система автоматизованого проектування операцій виготовлення...

  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Шляхи підвищення рівня рентабельності підприємств АПК
  Кириченко, С. О.; Гербеда, М. В.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Розпад (декомпозиція) модерну: три віхи кризи
  Щербина, В. В.; Scherbina, V. V.; Щербина, В. В.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Адаптивная фильтрация сетевой помехи 50 Гц в системах регистрации электрокардиограмм
  Гонтаренко, А. А.; Корнев, В. П.; Гонтаренко, А. О.; Корнєв, В. П.; Hontarenko, A. O.; Korniev, V. P.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Коваленко Борис Васильович — легенда вітчизняної поліграфії
  Парійська, Л. П.; Pariiska, L. P.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Концептосвера вычислительной техники и некоторые особенности ее вербализации
  Захарова, Л. Н.; Zakharova, L. M.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Особливості соціально-психологічної адаптації дитини-сироти до життя у прийомній сім’ї
  Приходько, Т. В.; Товстоп’ят, Я. Ф.; Prykhodko, T.; Tovstopyat, Ya.; Приходько, Т. В.; Товстопят, Я. Ф.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » До питання про застосування метода накладання при аналізі перехідних процесів з...
  Жуйков, В. Я.; Ромашко, В. Я.; Zhuikov, V. Y.; Romashko, V. Y.; Жуйков, В. Я.; Ромашко, В. Я.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Культурно-соціологічний аналіз здорового способу життя
  Савицька, Л. І.; Savicka, L. I.; Савицкая, Л. И.; Аврахов, В. О.; Avrakhov, V. O.; Аврахов, В. О.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Високі технології поліграфії
  Гуменюк, О. В.; Humeniuk, O. V.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Дослідження впливу енергетичних параметрів паперу спеціального призначення на його...
  Когут, П. П.; Kohut, P. P.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Застосування...

  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі...
  Зайченко, О. В.; Zaychenko, O. V.; Зайченко, Е. В.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Ставлення у суспільстві до осіб із інтелектуальною недостатністю: постановка проблеми
  Мирвода, К. Г.; Myrvoda, K. H; Мирвода, К. Г.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Антикризове державне управління в контексті подолання проблеми бідності: соціологічний...
  Мельниченко, А. А.; Melnichenko, A. A.; Мельниченко, А. А.; Мельниченко, С. В.; Melnichenko, S.V.; Мельниченко, С. В.; Бондаренко, А. I.; Bondarenko, A.; Бондаренко А., А.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Цифрова система контролю та стабілізації температурного режиму друкарських циліндрів...
  Морфлюк, Валерій Федорович; Чуркін, Володимир Вікторович; Балабух, Галина Віталіївна; Morfliuk, Valerii Fedorovych; Churkin, Volodymyr Viktorovych; Balabukh, Halyna Vitaliivna; Морфлюк, Валерий Федорович; Чуркин, Владимир Викторович; Балабух, Галина Витальевна
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Системний аналіз

  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » «Управління ІТ-проектами», «Менеджмент проектів ПЗ» та «Проектний менеджмент»

  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Перероблення вторинних розчинів аргентуму нітрату контактним осадженням магнієм у...
  Мудрий, Олександр Олександрович
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Розрахунок енергетичної ефективності циклу ПТУ

  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Характеристики вологого повітря

  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Автоматизована система керування технологічними комплексами з дискретним режимом роботи...
  Діордієв, В. Т.; Diordiev, V. T.; Диордиев, В. Т.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Методичні рекомендації до теоретичного курсу з дисципліни «Фізичне виховання» для...

  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Автоматизація технологічних процесів галузі - 1. Автоматизація типових технологічних...

  2017-12-18
  View Record | View Original
1 - 25 of 15591 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>